Der er ingen fast deadline for, hvornår du får svar på din ansøgning.

Har du søgt gymnasial uddannelse inden den 1. marts, vil du senest den 1. maj få besked om, hvor der er reserveret plads til dig. 
Endeligt svar om optagelse på de gymnasiale uddannelser kommer sidst i juni. 

Har du søgt erhvervsuddannelse kan du regne med at få svar 1-2 mdr før uddannelsesstart. Kontakt den enkelte erhvervsskole for mere præcist svar.