Når du søger med NemID, vil du få en kvitteringsmail, når du har underskrevet en ansøgning. Kvitteringsmailen er dokumentation for, at din ansøgning er sendt.


  • Ansøger under 18 år får tilsendt kvitteringsmail, når en forælder underskriver ansøgningen.
  • Ansøger over 18 år får tilsendt kvitteringsmail, når ansøger selv har underskrevet.


Bemærk: Ansøger, der søger via email-link, får ikke tilsendt kvittering ved godkendelse, men skal selv sende underskriftside direkte til den/de søgte skole(r).


På fanebladet 'Ansøgninger' kan du under overskriften 'Afsendte ansøgninger' se de ansøgninger, du har sendt. Under 'Status' kan du se om skolen har afhentet ansøgningen.