Har du bopæl i Danmark eller er du dansk statsborger bosat i udlandet, skal du bruge NemID. 
Du kan bestille et NemID på www.nemid.nu

Kan du ikke nå at bestille NemID inden ansøgningsfristen, kan du ansøge uden NemID
Vær opmærksom på at du skal printe og sende en følgeskrivelse til det eller de søgte uddannelsessteder, når du søger uden NemID.