Når du downloader filer i FirstClass gør du det til biblioteket:

C:\Documents and Settings\"dit brugernavn"\Dokumenter\FirstClass\download.


Du kan selv ændre dit downloadbibliotek på din egen maskine.