Denne installationsvejledning kan anvendes af institutionens IT- ansvarlige ved installation af SkoleKom-klient på maskiner, der anvendes af separate brugere. Vejledningen omtaler to forskellige installationsmetoder. I den første metode distribueres en settingsfil; i den anden metode distribueres et link til selve SkoleKom-programmet.

Metode 1: Settingsfil-distribueret flerbrugerinstallation

  1. Log på som Administrator på maskinen.
  2. Afinstallér evt. tidligere version af SkoleKom. OBS: Vær sikker på, at der ikke kører FirstClass i baggrunden - se systembakken:
  3. Hent og installér den nyeste SkoleKom-klient. Klienten ligger under punktet Download på www.skolekom.dk.
  4. Vælg flerbrugerinstallation:
  5. Settingsfilen Home.fc kopieres til C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FirstClass\Settings
    Mappen er skjult og vises som standard ikke af Windows. For at få den vist, tryk på Funktioner -> Mappeindstillinger -> Vis -> Vis skjulte filer og mapper -> OK for at få vist skjulte filer

Herefter vil alle brugere få en kopi af settingsfilen første gang, de logger på maskinen.


Med MSI-udgaven foretages en såkaldt administrativ installation (jf. nedenfor) til et fællesdrev på netværket, som alle relevante brugere har læseadgang til. Installationen foretager ingen ændringer i den lokale filstruktur eller den lokale registreringsdatabase.

Installationen laves med Windows-programmet "msiexec.exe" fra en Windows-kommandolinie (tryk Windows-tasten + r) - skriv "cmd" og tryk retur. Som her for v.11.017 of SkoleKom-programmet:

c:\Windows\System32>msiexec.exe /a C:\Users\Administrator\Downloads\SkoleKom11017DK.msi

I det vindue, der fremkommer, vælger man Netværksinstallationspunkt, i dette tilfælde "Y:\". Installationen finder selv et muligt netværkspunkt:


Installationen distribueres som et link til SkoleKom-programmet installeret i dette tilfælde på netværksinstallationspunktet "Y":

Y:\Program Files\SkoleKom\fcc32.exe

Første gang en bruger åbner linket, bliver der dannet den nødvendige fil- og mappe-struktur hos brugerne til fortsat brug, incl. en forudadresseret settingsfil.