Er der flere ansøgere, end der er plads til på gymnasierne, er det et fordelingsudvalg, der afgør, hvem der får plads på de enkelte gymnasier. Afstanden fra hjemmet og til det/de søgte gymnasier indgår i fordelingen af pladserne. Det er primært på stx i de større byer, at der er brug for fordelingsudvalg.

Er I i tvivl om, hvordan pladserne i jeres område fordeles, kan I orientere jer på det enkelte gymnasies hjemmeside eller på regionens hjemmeside. Der kan være lokale forskelle.
Bemærk at ikke alle regioner skriver om det på deres hjemmeside.

Dit barn er ikke garanteret plads på ét af de gymnasier, han eller hun har søgt. Men opfylder dit barn adgangskravene, så er han eller hun garanteret en plads på et gymnasium.