Hvis eleven skal logge på en national test eller en prøve med midlertidigt kodeord, skal I huske på, at det er en lidt anden vej end normalt, eleven skal logge ind via:

www.testogprøver.dk --> Elever --> "Eller log på med midlertidigt kodeord, som du har fået udleveret af din lærer" (og IKKE den store grønne START-knap).