Hvis en elev ikke kommer frem som forventet, når du opretter en booking til en test eller prøve, så er det ofte af en af følgende årsager:

Måske har en anden skole rettigheden til elevens test eller prøver

Hvis en elev er tilknyttet flere skoler, så er det kun den skole, der har rettigheden til elevens test eller prøver, der kan booke eleven. Hvis eleven er flyttet til din skole for nylig, så er eleven måske stadig tilknyttet sin gamle skole. Din skoles testadministrator kan i så fald lade din skole overtage rettigheden til elevens test og/eller prøver. Det gøres i testsystemet under Administration af rettigheder og Elever tilknyttet flere skoler.

Måske er elevens stamdata forkerte eller afventer opdatering

Tjek på Status-siden i bookingsystemet, at eleven optræder i den korrekte klasse. Hvis ikke, så kan det skyldes enten at elevens klasse, klassetrin eller andre data ikke står korrekt i skolens administrative system, eller at der er foretaget ændringer i elevens data for nylig, som ikke er slået igennem i testsystemet endnu. Testsystemet opdateres normalt med nye data fra UNI-Login hver nat, og derfor er der almindeligvis op til et døgns forsinkelse på ændringer i brugerdata.