Adgang til testogprøver.dk sker med UNI-Login. En person, som skal have adgang til booking af test eller prøver, afvikling af test eller prøver og/eller resultater fra de nationale test på en institution, skal have et UNI-Login, der opfylder følgende betingelser:

  • Tilknytning     Personens UNI-Login skal være tilknyttet i den enkelte institutions UNI-Login brugeradministration, enten ved en import fra institutionens administrative system eller ved manuel tilknytning med CPR. Det samme UNI-Login kan godt være knyttet til flere institutioner.     Hvis personen skal have adgang til testresultater, så skal tilknytningen til institutionen – også kaldet brugertypen i UNI-login – være ”Lærer”.
  • Leder     Hvis og kun hvis personen skal have rettigheder som leder på en skole og dermed have adgang til resultatvisninger målrettet skolens ledelse, til fritagelse af enkelte elever fra test og til booking af folkeskolens digitale prøver før offentliggørelse af udtræksfag, så skal personens UNI-Login have rettigheden "Inst.ledelse" i skolens UNI-Login brugeradministration.
  • Testadministrator     Hvis og kun hvis personen skal være testadministrator på en skole og dermed kunne administrere alle medarbejdernes rettigheder til booking, testafvikling og lærernes adgang til testresultater, så skal personens UNI-Login have rettigheden "Eval.adm" i skolens UNI-Login brugeradministration.
  • Kommune     Hvis og kun hvis personen er ansat i en kommune og skal have adgang til kommunens testresultater og bookingstatus for kommunens skoler, så skal personens UNI-Login have rettigheden ”Eval.kom” i kommunens UNI-Login brugeradministration.
  • Opdatering     Af tekniske grunde går der, fra det øjeblik de relevante betingelser ovenfor er opfyldt, yderligere op til ét døgn, før ændringerne slår igennem på testogprøver.dk.
  • Booking     Hvis personen skal kunne booke nationale test på en skole, skal personen have rettighed til booking på skolen. Rettigheden tildeles automatisk af systemet til nye lærere, og kan derudover administreres af en testadministrator på testogprøver.dk. Booking af digitale selvrettende prøver kan kun foretages af skolens ledelse.
  • Testafvikling     Hvis personen skal kunne afvikle nationale test eller prøver på en skole, skal personen tildeles rettighed til testafvikling på skolen. Rettigheden gives automatisk til nye lærere, og kan derudover administreres af en testadministrator på testogprøver.dk.
  • Testresultater     Hvis en lærer skal kunne se testresultater for bestemte elever/klasser i bestemte test, skal personen tildeles rettighed til at se resultaterne for de pågældende elever/klasser/test. Rettighederne kan tildeles af en testadministrator på testogprøver.dk under Administration af rettigheder.     En lærer kan se – men ikke redigere – egne rettigheder på testogprøver.dk under Mine rettigheder.