Booking af specialklasseelever.

Booking af specialklasseelever til nationale test foregår på samme måde som booking af andre elever.

Det er elevens klassetrin, som i bookingsystemet afgør, hvilke test en elev kan bookes til. Testsystemet er indrettet således, at en elev tager testen i forhold til det klassetrin, eleven er indskrevet på i det skoleadministrative system. Det vil typisk være elevens skolealder.

For specialklasseelever svarer klassetrinet ikke altid til klassebetegnelsen, og en specialklasse kan indeholde elever med blandede klassetrin.

Hvis en elev eksempelvis er registreret med klassetrin 7 i klassen 4.A i skolens administrative system, vil denne elev kunne bookes til obligatoriske test, der er målrettet elever på 7. klassetrin. Til de frivillige test kan eleven desuden bookes til test, der er målrettet klassetrinet lige over eller lige under elevens.