I særlige tilfælde skal elever aflægge prøve på anden skole, fordi elevens egen skole ikke er prøveafholdende.

Sådan gør man, hvis eleven skal tage en digital prøve på en anden skole:

1. Tilknytning i UNI-Login.

Den prøveafholdende skole, som eleven skal tage prøven hos, skal tilknytte elevens UNI-Login til skolen.

Det kan gøres af den prøveafholdende skoles UNI-Login brugeradministrator i brugeradministrationen under Manuel administration > Tilknyt med CPR.

Eleven mister dermed ikke den (primære) tilknytning til sin egen skole, men vil være tilknyttet begge skoler i UNI-Login.

OBS! Eleven skal forblive tilknyttet den prøveafholdende skole i en sammenhængende periode, fra før booking af prøven foretages, og indtil den prøveafholdende skole har udstedt et prøvebevis til eleven.

2. Natkørsel

Af tekniske grunde skal der lige ventes til næste dag, inden man går videre til punkt 3.

3. Rettighed til prøver

Den prøveafholdende skole, som eleven skal tage prøven hos, skal tage rettigheden til elevens digitale prøver. Det kan gøres af den prøveafholdende skolens testadministrator på testogprøver.dk under Administration af rettigheder > Elever tilknyttet flere skoler.

4. Booking

Når er åbent for booking til digitale prøver på testogprøver.dk, skal den prøveafholdende skole oprette en booking af eleven til prøven.

5. Prøveafvikling

Den prøveafholdende skole har det fulde ansvar for, at prøven aflægges i overensstemmelse med de gældende regler. Eleven skal derfor som udgangspunkt aflægge prøven på den prøveafholdende skole. Alternativt kan den prøveafholdende skole give tilladelse til, at eleven aflægger prøven på egen skole.

Hvis eleven aflægger prøve på den prøveafholdende skole:

Eleven møder op på den prøveafholdende skole, og prøven gennemføres på samme måde som for alle andre elever på skolen.

Hvis eleven aflægger prøve på egen skole:

I dette tilfælde har den prøveafholdende skole fortsat det fulde ansvar for prøveaflæggelsen og for, at der bliver ført tilstrækkeligt tilsyn under prøven. Vær opmærksom på at det kun er medarbejdere på den prøveafholdende skole, der har rettigheder til at igangsætte prøven fra test- og prøvesystemet.

6. Prøveresultat

Skoleledelsen på den prøveafholdende skole vil et stykke tid efter prøven få adgang til elevens karakter i prøven på testogprøver.dk. Når alle prøver er afsluttede, udarbejder den prøveafholdende skole et prøvebevis til eleven.

Læs mere om booking og afvikling i brugervejledningen på www.testogprøver.dk