Hvis en elev undervejs i en national test eller en prøve mister adgangen, fx hvis eleven kommer til at lukke testvinduet ned, eller hvis der er problemer med forbindelsen mellem elevens computer og testserveren, så kan det blive nødvendigt at give eleven adgang til testen på ny via testafviklingssiden.

  1. Bed først eleven om at lukke alle browservinduer helt ned.
  2. Bed eleven om at gå til forsiden og logge ind igen. Hvis eleven har fået tildelt et midlertidigt kodeord, så husk at bruge den alternative indgang.
  3. Giv eleven adgang til testen igen på testafviklingssiden. Eleven skal måske tildeles ekstra tid.
  4. Eleven kan nu genoptage testen.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, eller hvis problemet gentager sig, anbefaler vi at undersøge, om det kan skyldes en ustabil internetforbindelse fra den pågældende elevs computer.

Hvis mange eller alle elever oplever, at de uden synlig grund mister forbindelsen til testen, anbefaler vi at undersøge, om der er et udfald på skolens lokalnetværk eller internetforbindelse