Praktik+ viser:

  • Læresteders godkendelser og uddannelsesaftaler – hentet fra EASY-P.
  • De kurser, kursister og certifikater, som lærestedets medarbejdere har deltaget på og erhvervet på brugerens egen skole – hentet fra Efteruddannelse.dk.
  • En lang række supplerende oplysninger om virksomhederne og lærestederne, hentet fra CVR-registret via NN Markedsdata.
  • Oplysninger på lærestederne om kontaktpersoner og aktiviteter, som Praktik+ brugerne selv indtaster.

Slå et lærested op ved at indtaste tlf.nr., CVR-nr. eller navn + postnummer i ”Kviksøg”.

Alle læresteder lukker enten op på fanen ”Erhvervsuddannelse” eller ”Efteruddannelse” afhængig af, om du i din brugerprofil har registreret, at du primært arbejder med EUD eller AMU. Man kan frit vælge at få vist den anden fane ved klik på fanebladet.

Fanebladet ”Erhvervsuddannelse” viser godkendelser og uddannelsesaftaler, og fanebladet ”Efteruddannelse” viser AMU-kurser, kursister og certifikater.

Begge faneblade viser kontaktpersoner, aktiviteter og dokumenter.

Der vises som udgangspunkt op til 4 kontaktpersoner, aktiviteter, godkendelser og uddannelsesaftaler samt dokumenter. I dette eksempel er der ingen dokumenter vedhæftet nogle af aktiviteterne.

Det gælder for dokumenter og aktiviteter, at der kun vises de dokumenter, man har ret til at se.

Der kan scrolles i blokkene, eller man kan vælge at få vist alt indhold i blokken ved at klikke på knappen ”Vis alle”, som herefter skifter navn til ”Vis kun 4”.

Blokkene kan i øvrigt lukkes ved at klikke på det lille minus [-], som herefter ændres til [+].

Der er lup-ikoner ved Praktik+ brugerne og ved EASY-P medarbejderne, der har registreret godkendelserne samt i aktivitetsblokken ved den kontaktperson, der er tilknyttet aktiviteten:

Kontaktpersoner markeret med rødt er blevet passiveret af en Praktik+ bruger, som har viden om, at kontaktpersonen ikke længere er ansat på lærestedet.