Hvis man er interesseret i at undersøge, hvilke af de godkendte læresteder der har igangværende aftaler på tømrerspecialet dags dato, skal man indtaste dags dato i både slut-intervallet for aftalens start og start-intervallet for aftalens slut på følgende måde.

I dette tilfælde er det ligegyldigt, hvornår aftalen er startet, bare den er startet før dags dato. På samme måde er det ligegyldigt, hvornår den slutter, bare den slutter efter dags dato.

De supplerende søgekriterier skal altså forstås som kriterier, der opstiller begrænsninger for søgeresultatet. Jo flere kriterier, der ønskes opfyldt, jo færre læresteder vil leve op til kriterierne.