Når kontaktpersonen er indtastet, kan man oprette en aktivitet på lærestedet. Og det bør man gøre hver gang, man har besøgt eller kontaktet et lærested, så andre kan se, at man har haft kontakten, samt se, hvad den har drejet sig om.

Hvis kontakten resulterer i en aftale om genkontakt efter et stykke tid, kan man samtidig oprette en ny planlagt aktivitet og med det samme overføre denne til Outlook eller anden elektronisk kalender.

Klik på knappen ”Ny aktivitet”, hvorefter aktivitets-overlay OA1 lægger sig hen over lærestedssiden:

 

Giv aktiviteten en passende og sigende overskrift. Den vises bagefter på lærestedet i aktivitetsblokken.

Vælg herefter den kontaktperson, som er tilknyttet aktiviteten. Hvis kontaktpersonen endnu ikke er oprettet, kan man i stedet klikke på ”Ny kontaktperson”, hvorefter overlayet til oprettelse af kontaktpersoner lukkes op.


Vælg aktivitetstypen:

Vælg herefter det, som aktiviteten vedrører. ”Vedrørende” = aktivitetens emne..

”Vedrørende” er delt op i EUD og AMU, og der kan vælges flere end ét:

Hvis du har valgt AMU i din brugerprofil, vises AMU-emnerne først.

Hvis du har valgt EUD i din brugerprofil, vises EUD-emnerne først.

Når der på forhånd er lagt faste valgmuligheder ind i Praktik+, skyldes det ønsket om efterfølgende at kunne lave søgninger på de aktiviteter, som man selv eller kolleger har oprettet.

Søgninger kan ikke laves på den fritekst, man skriver i feltet ”Notater” eller ”Personlige noter”, og derfor bør man altid vælge ”aktivitetstype” og ”vedrørende” med omhu.

Det er muligt at knytte én eller flere uddannelser til en aktivitet og samtidig knytte mere end én kontaktperson til aktiviteten.

Der er indført såkaldte combo-bokse (en boks hvor der er flere muligheder).

Den grundlæggende funktionalitet i combo-boksene beskrives her:

-       Når man klikker eller tabulerer ind i felterne, lukkes en dropdown-menu op.

-       Man kan vælge fra dropdown eller få filtreret dropdown ved at søge på dele af tekst.

-       Man kan i flervalgs-boksene vælge mere end én værdi ved at holde CTRL-tasten nede.

-       Man kan slette den valgte værdi ved at klikke på det lille lukkekryds.

-       Man kan tilføje flere værdier (i flervalgs boksene) ved at stille markøren efter lukkekrydset i en allerede tilføjet værdi.