I denne søgning kan man endvidere søge på læresteder med aftaler der har haft en bestemt afslutningsårsag.

En søgning på aftaler, der er ophævet i eller efter prøvetiden, kan f.eks. være relevant, hvis man vil lave en undersøgelse af, hvilke faktorer, der reelt ligger til grund for en ophævelse.

Man vil måske sikre sig, at man i EASY-P har fået registreret den nye kontaktkode
2912 ”Uforskyldt mistet aftale, bekræftet d.” på de elever, det er relevant for.