I blanketten Ophævelse af praktikaftale er der i egu-portalen 18.1 tilføjet et ekstra underskriftsfelt, hvor arbejdsgiveren på tro og love kan skrive under på, at afbrydelsen er sket af årsager, som ikke kan henregnes til arbejdsgiverens forhold.

Årsagen kan være en uforudset situation i forhold til den planlagte praktik, fx elevens udeblivelse fra praktikken, et opstået behov for orlov, uddannelsesafbrud eller lignende.

Check-boxen Virksomhed uforskyldt i afbrydelse (udløser bonus) skal markeres med et flueben i elementet 'Praktik i virksomhed', hvis arbejdsgiveren har underskrevet tro- og love-erklæringen i Ophævelse af praktikaftale.

Med din markering angiver du således, at praktikstedet ikke har medvirket til, at eleven stopper sin virksomhedspraktik før tid. Markeringen er vigtig for at AUB automatisk kan afgøre, om en afbrudt praktikaftale kan give ret til egu-bonus.

 

Ophævelse af praktikaftale kan udskrives for en elev direkte fra egu-portalen fra elementet 'Praktik i virksomhed' under ’Udskrifter’.