Der udbetales bonus, når en elev har afsluttet en praktikperiode, og du har markeret praktikperioden som gennemført i egu-portalen. Dette gøres med en markering i check-boxen Praktikaftale gennemført (udløser bonus).

Praktikaftalens afslutningsdag er den sidste kalenderdag i praktikperioden, som angivet i praktikaftalen og praktikelementet i egu-portalen. Det er uden betydning, om eleven fysisk er på arbejde den pågældende afslutningsdag, fx kan praktikperioden udløbe med udgangen af en måned, hvor sidste dag er en søndag, og eleven holder fri.

Bonus udbetales efter en afsluttet praktikperiode. Hvis du fx opretter elementet ’Praktik i virksomhed’ som en 2-årig praktikperiode i egu-portalen, der er identisk med uddannelsesplanens 2-årige periode, vil virksomheden først få udbetalt bonus, når hele perioden er afsluttet.

Virksomheden kan imidlertid vælge at dele praktikaftalen op i fx 4 perioder af ½ års varighed for at få bonus hvert halve år.

Hvis praktikaftalen opdeles i 4 praktikperioder, skal der oprettes 4 elementer af typen ’Praktik i virksomhed’ med hver sin praktikaftale i egu-portalen. Der skal altså udskrives, udfyldes og underskrives 4 separate praktikaftaler – én for hver praktikperiode.

Ved opdeling i flere separate praktikaftaler, skal hver praktikaftale overholde kravet om, at praktikaftalens indgåelsesdato skal ligge indenfor perioden 01.07.2016 – 30.06.2019. Desuden må den separate praktikaftale ikke starte senere end 3 måneder fra indgåelsesdatoen, da virksomheden ellers mister retten til egu-bonus (jf. punkt 2.1.4).

 

Hvis en kalenderdag indgår i flere praktikperioder, bliver bonus for den pågældende kalenderdag delt ligeligt mellem de berettigede arbejdsgivere.