Hvis en elev afbryder praktikforløbet, kan egu-bonus udbetales for en afbrudt praktikaftale, hvis arbejdsgiveren på tro og love erklærer, at afbrydelsen er sket af årsager, som ikke kan henregnes til arbejdsgiverens forhold. Dette kan ske via blanketten Ophævelse af praktikaftale, der ligeledes kan udskrives direkte fra egu-portalen fra elementet 'Praktik i virksomhed'.

Blanketten Ophævelse af praktikaftale er rettet til, så den indlæser nogle af de nye input fra brugergrænsefladen ’Praktik i virksomhed’, når du udskriver den. Desuden har den fået et felt, hvor arbejdsgiver på tro og love kan erklære, at virksomheden er uforskyldt i elevens afbrydelse af praktikopholdet. Dette felt udfyldes kun, når afbrydelsen ikke kan henregnes til arbejdsgiverens forhold.I bekendtgørelsen om egu-bonusordningen er der krav om, at virksomheden på tro og love skal godtgøre, at afbrydelsen af en praktikaftale er sket af årsager, som ikke kan henregnes arbejdsgiveren. Altså at arbejdsgiveren ikke er skyld i at elevens egu-uddannelse er blevet afbrudt.

Men i egu-bekendtgørelsen står, at i prøvetiden (de første 3 mdr.) kan arbejdsgiveren opsige aftalen uden angivelse af grund.

Udgangspunktet er ifølge egu-bekendtgørelsen, at arbejdsgiveren i prøvetiden kan opsige aftalen uden grund, fuldstændig i overensstemmelse med det forhold, at der normalt i ansættelsesretten er fri opsigelse i prøvetiden.

Det er med andre ord ligegyldigt, om det er begrundet i arbejdstagers eller arbejdsgivers forhold.

I bekendtgørelsen om egu-bonusordningen har man valgt at indsætte et til-lægskrav om, at ophøret af aftalen ikke må være begrundet i arbejdsgiverens forhold. Det skal forstås som et ekstra krav, som er rimeligt begrundet med, at arbejdsgiveren ikke skal have bonus, hvis ophøret af aftalen skyldes arbejdsgiverens forhold.

Med andre ord: I dette særlige tilfælde har bestemmelsen i egu-bonusordningen forrang i forhold til bestemmelsen i egu-bekendtgørelsen.

Det betyder helt konkret, at arbejdsgiveren skal angive grunden for afbrydelsen af praktikaftalen, hvis arbejdsgiveren ønsker at modtage bonus.