Bonusbeløbet bliver beregnet ud fra dit arbejdssteds opsætning af praktikperiodens længde i egu-portalen minus antal hele skoledage. Disse data sendes til AUB én gang om ugen natten til tirsdag, der snarest herefter udbetaler bonus til virksomheden, hvis praktikperioden er afsluttet.

 

Det er derfor vigtigt, at dine elevers praktikstatus er ajourført med registreringer for gennemførte og afbrudte praktikaftaler hver mandag, når din arbejdsdag slutter. Du kan således redigere frit i opsætningen fra tirsdag morgen til afslutningen af den efterfølgende mandag.

 

Du bør kontrollere, at eleven er tilmeldt cpr-opdatering, så du er sikker på, at cpr-nummeret er korrekt. AUB kan ikke udbetale bonus til elever, der ikke findes i cpr-registret.

 

Hvis du opdager og retter en fejl i opsætningen, vil AUB få besked om dette den efterfølgende tirsdag.

 

Hvis en privat virksomhed har fået udbetalt for meget bonus pga. af en fejl i opsætningen i egu-portalen, vil virksomheden blive mødt af et krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt bonus fra AUB.

 

AUB kan kontaktes på tlf. 70 11 30 70.