Trin-for-trin, hvis skolen bruger EASY-A:

  • Tjek i EASY-A i B303 Kvalifikationer til hovedforløb om eleven har opnået kvalifikationer

Eleven har opnået kvalifikationerne 

Tjek om kvalifikationen bliver udtrukket fra EASY-A:

  • Gå i EASY-A under System, Generel indberetning og A513 Endelig indberetning
  • Fremsøg på "KIP" i "Type"
  • Herefter kan du se en oversigt 

Bliver en kvalifikation ikke udtrukket, kan det skyldes at:

  • Kvalifikationen i EASY-A ikke opfylder betingelserne for at blive udtrukket med jobbet B963 
  • Tjek nedenstående vejledning for at se, om kvalifikationen opfylder betingelserne for at blive udtrukket 

Bliver kvalifikationen udtrukket, men ikke indlæst i indlæst i EASY-P:

  • Tjek nedenstående vejledning for at se, om kvalifikationen opfylder betingelserne for at blive indlæst/opdateret i EASY-P

Eleven har ikke opnået kvalifikationerne

  • Det er korrekt, at der ikke er kvalifikationer i EASY-P

Relateret vejledning

Se hvilke kriterier, der skal være opfyldt, og hvordan du kører jobbet manuelt i vejledning om B963 Kvalifikationsindberetning.

Baggrund

Kvalifikationer bliver overført på baggrund af oplysninger i B303 Kvalifikationer til hovedforløb. Kvalifikationer i B303 kan oprettes manuelt eller genereres af EASY-A's bevismodul.