Hvis skolen bruger EASY-A, kan der ske fejl i en overførsel to steder: 

 1. I forbindelse med udtrækning fra EASY-A

  • Tjek i EASY-A under System, Generel indberetning og A513 Endelig indberetning
  • Søg på type "EIP"
  • Du vil nu kunne se en oversigt over, hvilken type personer, der er trukket ud af EASY-A

  • Bliver en elev ikke som forventet overført, skyldes det ofte, at en af betingelserne for overførsel ikke er opfyldt 

   • Se præcise betingelser i vejledningen
 2. I forbindelse med indlæsning i EASY-P

Tjek EASY-P's værktøjsside - hvis skolen bruger EASY-A

 • Gå på værktøjssiden under "Kun for konsulenter", "Status på batchjob"
 • Vælg "PBJ2"
 • Tjek under "Afviklede jobs" at status er "afviklet" og ikke "fejl"

 

Baggrund