Problemet ligger i NS, her er der under debitor sagt 'N' i feltet 'Åben' og der er ikke angivet nogen dato i feltet 'Lukket den'.

Herved generer NS selv en dato - 17530101 - der fremvises i EASY-A i feltet 'Betalt'.

Løsningen er derfor at angive en dato i feltet 'Lukket den' i NS, hvorefter den vil blive vist i feltet 'Betalt' i EASY-A.

Det er ikke sikkert at feltet 'Lukket den' umiddelbart er synligt i NS - så må I kontakte Navision Supporten for vejledning.