1. I A424/A425 feltet Deb.type tastes N
  2. I feltet EASY-A ident vælges værdiliste med F9 (D201 kommer frem)

    I D201:
  3. Tast aktuel NS-Debitornr.
  4. Klik på 1. Hent debitor i Navision
  5. Klik på 2. Vælg