Kontrolliste bliver typisk bestilt med ugyldige tilskudsmærkekombinationer. 

Står en elev som "ugyldig" skyldes det oftest fejl eller mangler i tabellen, eller at tilskudsmærket er lukket. 

Tjek om tilskudsmærkekombination er lukket

  1. Gå i A877 Fuldtidsuddannelser
  2. Søg uddannelsen frem
  3. Højreklik og vælg "skoleperioder"
  4. Herefter åbner B234 Skoleperioder for fuldtidsuddannelser
  5. Vælg den anvendte skoleperiode
  6. Højreklik og vælg "Tilskudsmærkekombination"
  7. Herefter åbner B234b Gyldige tilskudsmærkekombinationer for skoleperiode
  8. Du kan nu se udmeldte tilskudsmærker og deres gyldighedsperiode
  9. Er tilskudsmærket lukket, skal du vælge en anden
  10. Mangler tilskudsmærket, skal du indmelde en supportsag

Relaterede artikler

There is no content with the specified labels

 

 

Opdateringer:

Version Published Changed By Comment
CURRENT (v. 1) Nov 27, 2017 09:58 Søren Resbo

Hvem har bidraget:

{"order":"update","contextEntityId":12780617}