Skolens Unilogin brugeradministrator kan give den enkelte lærer en særlig rettighed til at nulstille elevers adgangskoder. Skolen bestemmer, om de pågældende lærere skal kunne nulstille alle elevers adgangskoder, eller om det kun skal gælde for elever op til et bestemt klassetrin. I en undervisningssituation, hvor eleverne skal bruge Unilogin, kan det være besværligt eller umuligt at få fat i skolens brugeradministrator, hvis en elev har glemt sin adgangskode. Derfor er det praktisk, at den enkelte lærer selv kan nulstille en elevs adgangskode.

Lærere som har fået adgang til at nulstille adgangskoder kan tilgå elevkodeadministrationen via linket https://brugeradministration.emu.dk/elevadgang

Under normale omstændigheder går der maksimalt 10 minutter fra en kode er nulstillet, før den virker på alle Unilogin-tjenester (inkl. SkoleKom).

Rettigheder til nulstilling af adgangskode

Sådan giver skolens Unilogin brugeradministrator lærerne ret til at nulstille elevers adgangskoder:

  1. Under menupunktet Institutionsoplysninger > Institutionsprofil angiver du til og med hvilket klassetrin nulstilling af adgangskoder skal gælde (blank er lig alle klassetrin):
  2. Under menupunktet Rettighedstildeling udpeger du, under kolonnen Elevkodeadm, de lærere der skal kunne nulstille adgangskoder. Husk efterfølgende at trykke på Gem. Hvis rettigheden skal tildeles en ekstern bruger på en anden institution - fx UUvejleder, pædagogisk konsulent el. lign – kan du føje en bruger til listen vha. søgefeltet, hvorefter Elevkodeadm kan afkrydses ud for personen. Husk efterfølgende at trykke på Gem.
  3. Efter ca. 10 minutter får de udpegede lærerne adgang til Elevkodeadministration via https://brugeradministration.emu.dk/elevadgang