Vælg efter emne nedenfor, eller brug søgefeltet

Search
Adgang og login til Unilogin brugeradministration
 Læs om, hvad Unilogin brugeradministration er

Unilogin brugeradministration er en onlinetjeneste, hvor brugeradministratorer har adgang og kan se de brugere, som er tilknyttet institutionen i Unilogin. Desuden er det muligt at tildele visse rettigheder, se importdata samt foretage manuel tilknytning for institutioner som ikke har et administrationssystem.

Du kan tilgå Unilogin brugeradministration via ba.emu.dk. Her kan du udføre en række opgaver, blandt andre:

 Sådan får du adgang

Her finder du formularen til bestilling af adgang til Unilogin brugeradministration.

Din organisation skal som udgangspunkt have et CVR-nummer (eller P-nummer) for at kunne bestille infrastrukturprodukter hos STIL. Et CVR-nummer kan bestilles på virk.dk, hvor du også kan læse mere om CVR (Det Centrale Virksomhedsregister).

Hvem kan få Unilogin som brugerorganisation
 • Det fremgår af ungeindsatslovens § 15g, stk. 1, at Styrelsen for It og Læring som databehandler kan stille en digital identifikationsløsning - Unilogin - til rådighed for statsinstitutioner, kommuner, regioner og selvejende institutioner på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet til brug for styring af adgangsrettigheder til pædagogiske og administrative tjenester for brugere og medarbejdere.

 • Feks. hører museer ikke under ovenstående kategori. Her bør man kontakte den der udbyder et digital læremiddel og bede dem give adgang til deres tjeneste via en anden login løsning end Unilogin.

Bestillingsformular


Undtagelser og særlige forhold
 • Hjemmeundervisning: Det kan anbefales at tage kontakt til den tilsynsførende skole for at få adgang til undervisningsmateriale. Alternativt kan der også i dette tilfælde oprettes et CVR-nummer.
 • For udenlandske institutioner henvises til artiklen Kan udenlandske institutioner få Unilogin? Her logger du ind

Brugeradministrationen tilgås via ba.emu.dk.

Af sikkerhedsmæssige årsager kræves det, at du logger ind med dit NemID. Du kan godt bruge erhvervsNemID, men det er et krav at dette er identificeret med dit CPR-nummer.

 Giv andre adgang til brugeradministrationen

Udover den primære brugeradministrator kan flere brugere både fra egen institution (intern) og fra andre
institutioner (ekstern) tildeles rettigheder som supplerende brugeradministrator.

Intern brugeradministrator

For personer der i forvejen er tilknyttet institutionen.

Fremgangsmåde
1. Tryk på menupunktet Rettighedstildeling
2. Under punktet ’Vælg brugere’ peges på ’Ansatte på institutionen’


3. Sæt flueben i feltet Brugeradm ud for den ønskede bruger


4. Tryk 'Gem'


Hvis den ønskede bruger ikke er at finde på listen, skal brugeren i stedet tildeles rettighederne som en
’ekstern’ brugeradministrator.


Ekstern brugeradministrator

Det er muligt at tildele rettigheder som supplerende brugeradministrator til en bruger tilknyttet en anden
institution.

Først skal brugeren findes og udpeges i databasen:

1. Tryk Alle brugere
2. Skriv navnet på brugeren
3. Tryk Søg
4. Udpeg (sæt flueben) ud for den ønskede bruger.

Så giver du brugeren de ønskede rettigheder:
1. Tryk på menupunktet Rettighedstildeling
2. Tryk på knappen Vis huskede
3. Sæt flueben i feltet Brugeradm ud for den ønskede bruger

4. Tryk 'Gem'

Få mere hjælp

Manuel administration

Det er muligt, i begrænset omfang, at foretage manuel administration af institutionens brugere, via ba.emu.dk.

Det tilrådes dog, at institutionen benytter et "rigtigt" administrationssystem til at administrere brugere, da manuel administration ikke giver de samme muligheder og tilknytning her igennem kan være mangelfuld i forhold til adgang til eksterne systemer og tjenester med Unilogin.

Vær særligt opmærksom på, at manuelt tilknyttede brugere slettes automatisk, såfremt tilknytningen ikke bekræftes.

Vejledninger

 Opret eller tilknyt bruger med CPR, via manuel administration

Det er muligt at tilknytte- eller oprette en bruger via indtastning af CPR-nummer, i manuel administration i Unilogin brugeradministration.

I vejledningen her kan du se hvordan du gør.

Fremsøg bruger ved hjælp af CPR-nummer

 1. Log på https://ba.emu.dk
 2. Vælg menupunktet ’Manuel administration’ > ’Tilknyt med CPR’
 3. Indtast CPR på brugeren og tryk på knappen ’>>’

Tilknyt eller opret bruger

Nu har du tre muligheder

 1. Du kan indtaste et BrugerID, hvis du kender det i forvejen. Tryk på knappen '>>' efter indtastning.
 2. Du kan søge efter eksisterende brugere og vælge brugeren du vil sammenknytte med CPR-nummeret
 3. Du kan starte en oprettelse af et nyt Unilogin BrugerID

Ved oprettelse skal fornavn og efternavn indtastes. Vælg efterfølgende ’Brugertype’ (og klasse, hvis det er en elev) tryk herefter ’Opret’


 Opret brugere/testbrugere med fiktivt CPR-nummer

Unable to render {include} The included page could not be found.

 Om automatisk sletning af manuelt tilknyttede brugere

Styrelsen for It og Lærings datapolitik indebærer, at manuelle tilknytninger, som er ældre end et år, bliver slettet automatisk.
 Læs om politikken for sletning af institutionstilknytning

Importer, der er over 12 måneder gamle, vil blive slettet automatisk.

Dette vil ske 1 gang om måneden, med virkning fra januar 2017.

Brugeradministrator vil - 1 måned inden sletningen - blive varslet pr. mail (jf. kontaktoplysninger i SkoleGrunddata), men udelukkende i de tilfælde hvor forældede importer indeholder brugere.

Forud for sletningen vil institutionens brugeradministratorer blive informeret via mail, om hvilke brugere der er i risiko for at blive slettet. Mail-adressen varslingen sendes til, er den som er angivet for den enkelte brugeradministrator via ba.emu.dk → Administratorer.

Det er muligt at undgå sletningen ved at bekræfte de i mailen nævnte brugere, ved, som institutionens brugeradministrator, at tilgå Unilogin brugeradministration og bekræfte tilknytningen. 

Sådan bekræftes brugere, som ikke skal slettes
 1. Åbn Unilogin Brugeradministration
 2. Gå til Manuel administration i menuen i venstre side
 3. Klik på Tilknyt med CPR i undermenuen
 4. Tryk på Bekræft-linket til højre, ud for den bruger som skal bekræftes.
 5. Tryk Gem, for at bekræfte oplysningerne Sådan sletter man et Unilogin

Problem

En bruger, som ikke længere er tilknyttet institutionen, fremtræder fortsat i Unilogin brugeradministration.

Løsning

Hvis brugeren er importeret fra jeres administrationssystem (se om personen findes i en importfil under Import → Vis importerede → Hvis der er flere forskellige importer, så tjek dem alle) skal brugeren slettes fra det administrative system han/hun kommer fra, eller, hvis brugeren findes i en gammel import, skal denne import nedlægges hvorved brugerne der i mister tilknytningen til jeres institution.

Sådan fjerner du en forældet import

Bemærk: Kun hvis brugeren findes i en forældet import i brugeradministrationen, skal du følge vejledningen herunder, for at fjerne brugeren fra jeres institution

 1. Tilgå brugeradministrationen på ba.emu.dk
 2. Gå til Import i menuen i venstre side
 3. Klik på Indlæs/nedlæg import i undermenuen
 4. Tryk på linket Ret/nedlæg ud for den/de import(er) du ønsker at nedlægge
 5. Tryk på knappen 'Nedlæg import'
Manuel sletning i Unilogin brugeradministration

Bemærk: Kun hvis brugeren er oprettet manuelt via brugeradministrationen, kan/skal du følge vejledningen herunder, for at fjerne brugeren fra jeres institution

 1. Tilgå brugeradministrationen på ba.emu.dk
 2. Gå til Manuel administration
 3. Klik på Slet fra instititution
 4. Fremsøg brugeren du ønsker at slette
 5. Sæt flueben til høre og tryk på knappen 'Slet fra institution' i toppen

Få mere hjælp

Tildel rettigheder

Denne vejledning gælder for institutioner der i forvejen er brugere af Unilogin.

Vejledningen gennemføres af institutionens UNI-Login brugeradministrator.

 1. Log på https://ba.emu.dk
 2. Vælg menupunktet ’Rettighedstildeling’
 3. Sæt flueben i den eller de ønskede rettigheder, ud for den person, der skal tildeles disse.
 4. Tryk ’Gem’
 5. Hvis rettigheden skal tildeles en ekstern person, som ikke i forvejen er tilknyttet institutionen, kan personens BrugerID indtastes i feltet øverst på siden, hvorefter rettigheden kan tildeles:


Har jeres institution ikke adgang til Unilogin brugeradministration, kan dette bestilles med denne formular.

Se hvilke forældre der er oprettet med et Unilogin

Unable to render {include} The included page could not be found.

Få mere hjælp til Unilogin brugeradministration

Gå til forsiden

Har du brug for mere hjælp?
 Support til Unilogin

Ring på telefon

3587 8550

Mandag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 14.00

I ferieperioder vil åbningstiderne være justeret.

Eller skriv til os