Fra medio marts 2021 er det muligt for ansøgere uden for skole at kunne sende en ansøgning til FGU via Optagelse.dk.
Herunder beskrives hvordan en FGU kan ansøges og hvordan sådan en ansøgning modtages.

Sådan ansøges en FGU når ansøger ikke går i 9. eller 10. klasse 

Ansøger logger på Optagelse.dk med sit NemID (man kan ikke søge FGU som uden-for-skole hvis man ikke har NemID) og når der skal vælges uddannelse vælges FGU


Ansøger skal selv vælge den rette kommune og angive perioden man forventer at være i et FGU forløb

Derefter klikke på Tilføj uddannelse knappen


Når ansøgningen er tilføjet kan der skrives en kommentar modtagende KUI kan læse og ansøgningen kan underskrives.

Ved underskrift afsendes den til den valgte Kommunes KUI

Sådan modtager den kommunale ungeindsats en FGU ansøgning fra en ansøger uden for skole

En FGU ansøgning kommer ind som en ansøgning direkte til den kommunale ungeindsats og kan ses i Optagelse.dk under FTU ansøgninger