Webinar afholdt den 9 og 10. februar

Den 9. og 10. februar afholdt Styrelsen for IT og Læring webinarer for medarbejdere på ungdomsuddannelser omkring retskravslisterne i Optagelse.dk . Webinaret den 10. februar blev optaget og kan ses eller genses her.

Præsentationen der blev benyttet finder du her som PDF

Siden Forudsætninger for retskrav findes inde fra FTU ansøgninger siden.

Forudsætninger for retskrav viser de informationer Optagelse.dk har tilgængelig på ansøgerne ved et opslag i dette års uddannelsesparathedsvurderinger samt dem fra fra skoleåret 2019/2020, 9.klasses eksamensbeviser samt dato for underskrift.
Vær opmærksom på at alle informationer på listen er vejledende, og der kan være vigtig information der ikke vises på denne relativt simple liste.

Fra listen skal man vælge med hvilken baggrund ansøger søger uddannelsen ved jer. Der er 3 muligheder

 • 9. klasse
 • 10. klasse
 • Uden for skole

Der skal bagefter vælges hvilken type uddannelse der søges. Her er følgende muligheder

 • Gym
 • Hf
 • Eud (Vises kun hvis der er valgt ansøgere 9. og 10. klasse)
 • Eud -GF1 (Vises kun hvis der er valgt "uden for skole)
 • Eud -Øvrige (Vises kun hvis der er valgt "uden for skole)


Når filtreringen er bestemt vises en liste med resultater som eksemplerne herunder.
De fleste kan umiddelbart afkodes ud fra beskrivelserne men der er værdier man skal være opmærksomme på.
Man kan både sortere og filtrere på værdier i visningen

Ansøgere fra 9. klasse til gymnasiale uddannelser

 • Hvis en ansøger ikke havde en parat vurdering til vinter vil UPV 1 stå som Nej
 • UPV 2 ved stå som et ?-tegn indtil afsluttende UPV er indberettet omkring skoleårets afslutning.

Ansøgere fra 10. klasse til gymnasiale uddannelser

 • Det er tit muligt ud fra 9. klasses felterne hurtigt at kunne afgøre om ansøger kan optages: er der Ja i felterne Tid til FAE har eleven retskrav fra 9. klasse
 • Nogle ansøgere vil have ?-tegn i deres 9.klasses felter, typisk vil det være: Fag, FAE og Snit.
  Det tyder på at ansøgers 9. klasses eksamensbevis er blevet fejlindberettet til Karakterdatabasen, se ansøgningens bilag om eksamensbeviset findes der og vurder så ud fra det.
 • Enkelte elever vil også have ?-tegn i sociale og personlige forudsætninger, det sker hvis vi ikke har en UPV fra 9. i Optagelse.dk -Der kan være flere grunde til dette. Disse ansøgere skal undersøges nærmere

Ansøgere uden for skole til gymnasiale uddannelser

 • Nogle ansøgere vil have en lang række ?-tegn, disse bliver i nødt til at undersøge nærmere, især hvis der er værdier i nogle enkelte felter. Dette tyder på ansøgers eksamensbeviser er blevet fejlindberettet til Karakterdatabasen, men derfor godt kan have retskrav.
 • Ansøgere med År til 18/19 kan have retskrav, vi har desværre ikke de personlige og sociale forudsætninger for disse ansøgere (der vil så være ?-tegn), så der kan det blive nødvendigt at kontakte ansøgers KUI eller afgangsskole.
 • Ansøger med 10. klasse vil have deres sociale, personlige og faglige forudsætninger for det i år under værdierne Pers10, Soc10 og Fag10
 • ff