9. klasses eksamensbevis i Optagelse.dk

Når en 10. klasses ansøgning dannes i Optagelse.dk i løbet af oktober måned, vil der den første gang, der hentes karakterer over fra Karakterdatabasen, også komme elevens 9. klasses eksamenskarakterer og et eksamensbevis med.
Hvis du klikker på Hent karakterer inden der er indberettet 10. klasses standpunktskarakterer til Karakterdatabasen vil 9. klasses eksamensdata stadig komme med over fra Karakterdatabasen.

Kommer der ikke 9. klasses eksamenskarakterer over på Karakter fanebladet når du henter, kan Optagelse.dk ikke finde et bevis for eleven i Karakterdatabasen. Du skal i så fald kontakte 9. klasses skolen og bede dem sikre at de har sendt et gyldigt 9. klasses ekskamensbevis til Karakterdatabasen.

Ældre beviser og sygeprøver

  • Vær opmærksom på, at hvis 9. klasses eksamensbeviset ikke er fra sidste skoleår, hvis eleven for eksempel har været ude og rejse efter 9. klasse, så kan eksamensbeviset ikke automatisk komme over i Optagelse.dk, og skal i stedet manuelt vedhæftes som et bilag til ansøgningen.
  • Kommer der rettelser til det eksisterende 9. klasses eksamensbevis i forbindelse med sygeprøver i vinteren, vil Optagelse.dk inden den 1. februar automatisk opdatere beviset på 10. klasses ansøgningen.

Der skal stadig hentes standpunktskarakterer for 10. klasse over inden den 1. december i forbindelsen med den første parathedsvurdering i Optagelse.dk, ligeså til den afsluttende i foråret.


Det forlængede retskrav fra 9. klasse

Elever har to år...