Rettelserne tilføjes supportsagen

Hvis STIL beder om det, skal kommunen/enkeltinstitutionen send anmodning om rettelserne til STIL med sikker post.

STIL modtager ændringerne, kvitterer i supportsagen og giver et estimat på hvornår ændringerne kan forventes at slå igennem

STIL foretager ændringerne i Institutionsregisteret

STIL trækker det nye oplysninger fra Institutionsregisteret og påfører det supportsagen

Kommunen/enkeltinstitutionen kontrollerer udtrækket fra supportsagen og visningen i Institutionsregisteret og kvitterer - i supportsagen - derefter for ændringerne

STIL afslutter sagen