Title: Hvordan kan jeg skifte mit barns adgangskode?  
Author: Søren Resbo Apr 06, 2020
Last Changed by: Søren Resbo Aug 06, 2020
Tiny Link: (useful for email) https://viden.stil.dk/x/ioCSBQ
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Adgang og login | Elever og Forældre
Outgoing Links
External Links (1)
    mitunilogin.dk
Styrelsen for It og Lærings vidensbase (1)     Page: Hvordan får jeg mit Unilogin som forælder eller elev?