Title: Sådan tildeler man rettigheder i UNI-Login Brugeradministration  
Author: Søren Resbo Nov 14, 2017
Last Changed by: Maja Ahrenkiel Fischer (UVM-STIL) Oct 17, 2019
Tiny Link: (useful for email) https://viden.stil.dk/x/HATD
Export As: Word · PDF  
Outgoing Links
External Links (1)
    https://ba.emu.dk/
Styrelsen for It og Lærings vidensbase (2)     Page: Hvem er brugeradministrator på min skole?
    Page: Sådan tildeler man rettigheder i UNI-Login Brugeradministration