Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Excerpt Include
Arkiv
Arkiv
nopaneltrue

UI Text Box
typewarning

Denne artikel henvender sig til udbydere, som anvender SAML-protokollen til login og autentificering med overførsel af andre data end UNI-Login brugernavn. 

Den  ændres UNI-Logins OIOSAML Identity Provider, så der ikke længere leveres navn og mailadresse i SAML assertions. Der foretages ingen øvrige protokolmæssige ændringer. Alle nuværende attributter vil være til stede, men navn og mailadresse vil have dummy-værdier.

Institutionsdata og data om personer tilknyttet institutionerne kan fremadrettet hentes fra UNI-Logins Webservice API i forhold til indgåede dataaftaler.

CPR-nummer vil fortsat blive udvekslet i SAML-assertions til systemer, der har hjemmel til dette. Dermed er der fortsat mulighed for at udnytte account-linking mellem UNI-Login brugerid og CPR. 

Excerpt Include
Arkiv
Arkiv
nopaneltrue