Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Formål

Anvendes i relation til login til mapning mellem Unilogin brugerid og CPR-nummer. Svaret vil være tomt, hvis brugeren ikke er tilknyttet en institution, der er indgået en dataaftale med.

...