Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Livesearch
sizelarge
placeholderFind det du leder efter

Info
iconfalse
UI Tabs
UI Tab
titleNyheder

Brugerhåndbog for Dagtilbudsregisteret

Info
iconfalse

Denne håndbog vejleder om brug og vedligeholdelse af Dagtilbudsregistret. Håndbogen beskriver bl.a., hvordan kommuner og private dagtilbud kan oprette, nedlægge og ændre daginstitutioner og anvisningsenheder i registeret. 

UI Button
colorgreen
sizelarge
iconidea
tooltipBrugerhåndbog for Dagtilbudsregisteret
titleBrugerhåndbog for Dagtilbudsregisteret
urlhttps://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=153915058

Ny bekendtgørelse om vedligehold af Dagtilbudsregisteret

Info
iconfalse

Bekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet beskriver hvorledes dagtilbud fremadrettet skal registreres korrekt i Dagtilbudsregistret.

UI Button
colorblue
iconlink
tooltipBekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet
titleBekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet
urlhttps://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1384

De omfattede dagtilbud skal registreres jfr. den lovgivning som hvert enkelt dagtilbuds drives under.

Dagtilbudsregistrets datamodel beskriver detaljeret hvilke muligheder der er for registrering.

UI Button
colorgreen
iconlink
tooltipDagtilbudsregisterets datamodel
titleDagtilbudsregisterets datamodel
urlhttps://viden.stil.dk/display/DATIREG/Datamodel#Datamodel-Lovgrundlag

Det er særligt felterne Ejerform, Lovgrundlag og Institutionstype som kræver opmærksomhed i forbindelse med registrering.

UI Text Box
sizemedium
typewarning

Ansvaret for og opgaven med vedligehold af Dagtilbudsregisteret:

  • De kommunale dagtilbud vedligeholdes af kommunerne i kommunernes egne administrative systemer
  • De private dagtilbud vedligeholdes af de private dagtilbud selv, med hjælp fra STILs support

UI Button
colorgreen
iconlink
tooltipIndmeld ændringer til STILs support
titleIndmeld ændringer til STILs support
urlhttps://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=52592725

Det er nu muligt at registrere specialinstitutioner i Dagtilbudsregistreret

Info
iconfalse

Det vil fremadrettet være muligt at registrere specialinstitutioner under Servicelovens § 32 hhv. 36 i Dagtilbudsregisteret.

UI Button
colorgreen
iconlink
tooltipDagtilbudsregisterets datamodel
titleDagtilbudsregisterets datamodel
urlhttps://viden.stil.dk/display/DATIREG/Datamodel#Datamodel-Lovgrundlag

UI Button
colorblue
newWindowtrue
iconlink
tooltipServiceloven
titleServiceloven
urlhttps://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287

A-numre for dagtilbud lukkes

Info
iconfalse
text-boxinfoDagtilbud som ikke i Dagtilbudsregisteret pr. 16/2-2020 vil ikke længere kunne bruge Unilogin
ui-
colorred
tab
sizelarge
displayblock
icon
title
Hvad er
Dagtilbudsregisteret?
type
warning

Dagtilbud registreret med både A- og G-nummer skal konsolideres så hurtigt som muligt

UI Text Box
colorred
sizelarge
displayblock
iconinfo
titleDagtilbud som ikke er i Dagtilbudsregisteret pr. 16/2-2020 vil ikke længere kunne bruge Unilogin
typewarning

STIL gennemgår for tiden dagtilbud registreret udenfor Dagtilbudsregisteret.

110 institutioner er foreløbigt blevet identificeret til både at være i Dagtilbudsregisteret og udenfor.

De 110 Institutioner udenfor Dagtilbudsregisteret bliver nedlagt på følgende måde:

  • Lukning af dataaftaler i Tilslutning  
  • Sletning af institutioner  

Herefter findes institutionerne udelukkende i Dagtilbudsregisteret.

UI Button
colorgreen
sizelarge
iconinfo
tooltipI kan læse en detaljeret vejledning i hvad I kan gøre her
titleI kan læse en detaljeret vejledning i hvad I kan gøre her
urlhttps://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=52592695

Hvis I er i tvivl om hvad I skal gøre kan I kontakte STILs support:

UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizelarge
iconlink
tooltipOpret en supportsag hos STIL
titleOpret en supportsag hos STIL
urlhttps://stil.dk/support/kontakt-support

Et A-numre har typisk været anvendt som institutionsnøgle i de tilfælde, hvor I har oprettet en aftale med en leverandør om benytter Unilogin fx for at få adgang til materialer eller tjenester på dagtilbudsområdet. A-nummer er en ældre institutionsnøgle til institutioner uden for Institutionsregisteret. Med Dagtilbudsregisterets idriftsættelse skal anvendelsen af disse nøgler med tiden udfases.

I skal være opmærksomme på følgende:

  • A-numre udfases senest 1/1-2021, fordi I skal begynde at bruge G-numrene fra Dagtilbudsregisteret. I kan se alle G-numre i det nye Dagtilbudsregister her: https://dagtilbudsregister.stil.dk/
  • I skal danne jer overblik over, hvilke aftaler I har med leverandører, som anvender et A-nummer hos jer.
  • I skal orientere jeres leverandør om, at de skal overgå til et nyt G-nummer i Dagtilbudsregisteret.

UI Button
colorgreen
sizelarge
iconinfo
tooltipI kan læse en detaljeret vejledning her
titleI kan læse en detaljeret vejledning her
urlhttps://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=52592695

Tilslutningsaftaler:

Det frarådes at oprette tilslutningsaftaler baseret på et A-nummer da disse udfases.

Det er derfor vigtigt, at alle nye aftaler med leverandører oprettes med udgangspunkt i det rigtige institutionsnummer fra Dagtilbudsregisteret.

UI Button
colorgreen
sizelarge
iconinfo
tooltip Læs mere om Tilslutningssystemet her
title Læs mere om Tilslutningssystemet her
urlhttps://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Tilslutning

For yderligere spørgsmål kan I henvende jer til STILs support.

Dagtilbudsregisteret er nu sat i drift

Info
iconfalse
tip

Dagtilbudsregisteret omfatter offentlige og private dagtilbud i på førskoleområdet (herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejere). Derudover omfatter det også fritidshjem/klubber.

Registeret kan modtage og udstille data vedr. disse institutioner og dermed bla. danne grundlag for Dagtilbudsportalen. Import og Eksport til Dagtilbudsregisteret sker via system-til-system tilslutning.

Dagtilbudsregisteret udsteder - ved oprettelse af en relevant institution - et unikt institutionsnummer til videre brug i sektoren. Af anvendelser kommer fx oprettelse og vedligehold af institutioner og disses brugere i Unilogin og derfra i Aula.

Dagtilbudsregisterset er relevant for bl.a. Unilogin, som kommunerne vil bruge som login til AULA på dagtilbudsområdet.

Det er vigtigt, at Dagtilbudsregisterets indhold for den enkelte kommune stemmer overens med den organisering kommunen har på dagtilbudsområdet. Det vil sige, at den organisering, som kommunen har valgt, skal afspejles i Dagtilbudsregisteret. Det kan således være, at der skal foretages rettelser i forhold til de nuværende oplysninger (fra Danmarks Statistik pr. 1/8-2019).

Dagtilbudsregisteret er tilgængeligt for ændringer via de systemgrænseflader, som er udviklet til registeret. Ændringer i registeret kan kun ske via disse grænseflader og fra de administrative systemer - til vedligehold af Dagtilbudsregisteret - som kommunen har valgt. Det er derfor meget vigtigt at rettelserne sker i tæt dialog mellem kommunerne og leverandørerne

.

For nuværende fremgår individuelle dagplejere ikke i Dagtilbudsregisteret, men målsætning er, at de på sigt vil blive omfattet.

UI Text Box
typeinfo

Læs mere om dagplejere i Dagtilbudsregisteret

UI Tab
sizelarge
titleHvad er Dagtilbudsregisteret?
typetip

Dagtilbudsregisteret omfatter offentlige og private dagtilbud i på førskoleområdet (herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejere). Derudover omfatter det også fritidshjem/klubber.

Registeret kan modtage og udstille data vedr. disse institutioner og dermed bla. danne grundlag for Dagtilbudsportalen. Import og Eksport til Dagtilbudsregisteret sker via system-til-system tilslutning.

Dagtilbudsregisteret udsteder - ved oprettelse af en relevant institution - et unikt institutionsnummer til videre brug i sektoren. Af anvendelser kommer fx oprettelse og vedligehold af institutioner og disses brugere i Unilogin og derfra i Aula.

Info
iconfalse

Børne- og Undervisningsministeriet ejer Dagtilbudsregisteret.

Styrelsen for It og Læring (STIL) udvikler og driver Dagtilbudsregisteret og tilhørende tekniske import-/eksportgrænseflader.

UI Text Box
coloryellow
iconquestion
typeinfo

Læs mere om Dagtilbudsregisteret

UI Tab
sizelarge
titleNyttige links
typeinfo

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipAula
titleAula
urlhttps://aulainfo.dk/

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipUnilogin
titleUnilogin
urlhttps://viden.stil.dk/display/OFFSKOLELOGIN/Unilogin

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipTilslutning
titleTilslutning
urlhttps://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Tilslutning

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipDagtilbudsportalen
titleDagtilbudsportalen
urlhttps://uddannelsesstatistik.dk/pages/dagtilbud.aspx

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipDagtilbudsregisteret
titleDagtilbudsregisteret
urlhttps://dagtilbudsregister.stil.dk/

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipEndpoints
titleEndpoints
urlhttps://viden.stil.dk/display/OFFIPUNG/DAGTILBUDSREGISTERET

UI Tab
titleSupport til Dagtilbudsregisteret

Uddrag medtager
Support til Dagtilbudsregisteret
Support til Dagtilbudsregisteret
nopaneltrue

UI Tab
titleFAQ

Inkludér side
FAQ
FAQ

Bemærk

Se hvad du skal gøre, hvis du har oprettet dagtilbud hos STIL før 30/8-2019

UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizelarge
displayblock
iconlink
tooltipOpret en supportsag hos STIL
titleOpret en supportsag hos STIL
urlhttps://stil.dk/support/kontakt-support

Info
iconfalse

Det læser andre om

Popular Content
modelist
max5
displaytitle,icon,count
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
timespan2w
labelsDagtilbudsregisteret
orderupdateInfo
iconfalse

Kom godt i gang

UI Steps
sizesmall
UI Step

Bliv tilsluttet

UI Step

Vejledninger

UI Step

Politikker

UI Step

Videre med Unilogin