Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Livesearch
sizelarge
placeholderFind det du leder efter

Info
iconfalse
UI Tabs
UI Tab
titleNyheder

Dagtilbudsregisteret er nu sat i drift

Der forestår nu en kvalitetssikring af data i registeret i samarbejde mellem kommunerne, ministeriet og kommunernes leverandører.

Info
iconfalse

Dagtilbudregisterset er relevant for bl.a. Unilogin, som kommunerne vil bruge som login til AULA på dagtilbudsområdet.

Det er vigtigt, at Dagtilbudsregisterets indhold for den enkelte kommune stemmer overens med den organisering kommunen har på dagtilbudsområdet. Det vil sige, at den organisering, som kommunen har valgt, skal afspejles i Dagtilbudsregisteret. Det kan således være, at der skal foretages rettelser i forhold til de nuværende oplysninger (fra Danmarks Statistik pr. 1/8-2019).

Dagtilbudsregisteret er tilgængeligt for ændringer via de systemgrænseflader, som er udviklet til registeret. Ændringer i registeret kan kun ske via disse grænseflader og fra de administrative systemer - til vedligehold af Dagtilbudsregisteret - som kommunen har valgt. Det er derfor meget vigtigt at rettelserne sker i tæt dialog mellem kommunerne og leverandørerne.

Tidsplan for arbejdet med ajourføring af Dagtilbudsregisteret:

Når det nye Unilogin går i drift i starten af 2020 vil det trække på centrale registre, herunder Institutionsregisteret, Dagtilbudsregisteret og Udbyderregisteret.

I det omfang I som kommune måtte have oprettet institutioner på dagtilbudsområdet direkte i Unilogin, skal I sikre at disse institutioner også findes i Dagtilbudsregisteret og at der bliver indgået ny aftaler om datadgang for de ny institutionsnumre. Foretager I ikke ændringer vil de omtalte institutioner ikke kunne anvende Unilogin efter det nye Unilogin er gået i drift.

UI Text Box
colorred
sizelarge
displayblock
iconinfo
titleDagtilbud som ikke er i Dagtilbudsregisteret pr. 16/2-2020 vil ikke længere kunne bruge Unilogin
typewarning

Dagtilbud

som ikke er i Dagtilbudsregisteret pr. 16/2-2020 vil ikke længere kunne bruge Unilogin

registreret med både A- og G-nummer skal konsolideres så hurtigt som muligt

For nuværende fremgår individuelle dagplejere ikke i Dagtilbudsregisteret, men målsætning er, at de på sigt vil blive omfattet.

UI Text Box
typeinfo

Læs mere om dagplejere i Dagtilbudsregisteret

UI Tab
sizelarge
titleHvad er Dagtilbudsregisteret?
typetip

Dagtilbudsregisteret omfatter offentlige og private dagtilbud i på førskoleområdet (herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejere). Derudover omfatter det også fritidshjem/klubber.

Registeret kan modtage og udstille data vedr. disse institutioner og dermed bla. danne grundlag for Dagtilbudsportalen. Import og Eksport til Dagtilbudsregisteret sker via system-til-system tilslutning.

Dagtilbudsregisteret udsteder - ved oprettelse af en relevant institution - et unikt institutionsnummer til videre brug i sektoren. Af anvendelser kommer fx oprettelse og vedligehold af institutioner og disses brugere i Unilogin og derfra i Aula.

Info
iconfalse

Børne- og Undervisningsministeriet ejer Dagtilbudsregisteret.

Styrelsen for It og Læring (STIL) udvikler og driver Dagtilbudsregisteret og tilhørende tekniske import-/eksportgrænseflader.

UI Text Box
coloryellow
iconquestion
typeinfo

Læs mere om Dagtilbudsregisteret

UI Tab
sizelarge
titleNyttige links
typeinfo

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipAula
titleAula
urlhttps://aulainfo.dk/

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipUnilogin
titleUnilogin
urlhttps://viden.stil.dk/display/OFFSKOLELOGIN/Unilogin

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipTilslutning
titleTilslutning
urlhttps://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Tilslutning

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipDagtilbudsportalen
titleDagtilbudsportalen
urlhttps://uddannelsesstatistik.dk/pages/dagtilbud.aspx

UI Button
colorblue
newWindowtrue
displayblock
iconlink
tooltipDagtilbudsregisteret
titleDagtilbudsregisteret
urlhttps://dagtilbudsregister.stil.dk/

UI Tab
titleSupport til Dagtilbudsregisteret

Excerpt Include
Support til Dagtilbudsregisteret
Support til Dagtilbudsregisteret
nopaneltrue

UI Tab
titleFAQ

Include Page
FAQ
FAQ

Note

Se hvad du skal gøre, hvis du har oprettet dagtilbud hos STIL før 30/8-2019

UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizelarge
displayblock
iconlink
tooltipOpret en supportsag hos STIL
titleOpret en supportsag hos STIL
urlhttps://stil.dk/support/kontakt-support

Info
iconfalse

Det læser andre om

Popular Content
modelist
max5
displaytitle,icon,count
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
timespan2w
labelsDagtilbudsregisteret
orderupdateInfo
iconfalse

Kom godt i gang

UI Steps
sizesmall
UI Step

Bliv tilsluttet

UI Step

Vejledninger

UI Step

Politikker

UI Step

Videre med Unilogin