Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Excerpt Include
Arkiv
Arkiv
nopaneltrue

UI Text Box
typewarning

I de nye UNI-Login snitflader skal brugerne være CPR-identificeret på de institutioner, de er knyttet til. Det er de fleste brugere allerede, idet de er importeret til UNI-Login via standardgrænsefladen til automatiseret import (ws10/wsaIMPORT). Dette gælder for eksempel for stort set alle brugere i grundskolen.

Brugere, som kun er manuelt tilknyttet med brugerid i UNI-Login Brugeradministrationen, vil ikke være synlige i de nye snitflader. Sådanne brugere kan CPR-identificeres via menupunktet Tilknyt med CPR i UNI-Login Brugeradministration. Brugere som ikke er CPR-identificeret kan fx ikke få adgang til tjenester via UNI-Logins autorisationsmodul.

Anonyme brugere er typisk oprettet som testbrugere eller er meget gamle brugere, som ved fejl ikke er blevet fraknyttet institutionerne, de er manuelt tilknyttet til. For testbrugere, som skal virke med det nye API, er den anbefalede løsning på nuværende tidspunkt at tildele dem et pseudo-CPR-nummer. Et pseudo-CPR skal være uden for udfaldsrummet, som anvendes af CPR-registeret. Fx kan man lægge 60 til datoen og derefter beregne kontrolciffer. En anden mulighed er at benytte såkaldte KOT CPR-numre, som indeholder bogstaver på de første tre pladser efter datodelen af CPR-nummeret. 

Excerpt Include
Arkiv
Arkiv
nopaneltrue