Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
iconfalse

Før målingen

Læs om nødvendige forberedelser før målingen kan startes

Info
iconfalse

Under målingen

Her kan du læse om, hvordan målingen gennemføres

Info
iconfalse

Rapporter og resultater

Her kan du læse om klasse- og skolerapporter