Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Denne vejledning er særligt rettet imod udenlandske institutioner eller institutioner med ansatte medarbejdere, forældre eller elever, herunder flygtningebørn, der ikke har et dansk cpr CPR-nummer, samt virksomheder der skal oprette testbrugere.

Et krav for at anvende UNI-login Unilogin på fagportaler og digitale læremidler er, at brugeren er cpr CPR-identificeret. De nye UNI-Login nyere Unilogin webservices behandler kun cpr CPR-identificerede brugere (læs mere).

Her i vejledningen kan man finde hjælp til at oprette brugere i særlige situationer hvor man brugeren ikke har et dansk cpr CPR-nummer.

Eksempelvis:

  • Udenlandske skoler med medarbejdere eller elever der ikke har et dansk cpr CPR-nummer.Tilflyttere til Danmark som skal vente på at få et dansk cpr nummer
  • Forældre der af en eller anden grund ikke har et CPR-nummer eller ikke har har adgang til NemID.
  • Virksomheder i DK Danmark der har brug for testbrugere til test af deres tjeneste online portal som anvender UNI-login Unilogin webservice og Authentifikation authentifikation - Vigtigt information til virksomheder læs dette

Den anbefalede løsning på nuværende tidspunkt er at tildele dem et pseudo-cpr-nummer . Et pseudo-cpr skal - også kaldet et fiktivt CPR. Dette fiktive CPR skal være uden for udfaldsrummet, som anvendes af cprCPR-registeret. Fx kan man lægge 60 til datoen og derefter beregne kontrolciffer. En anden mulighed er at benytte såkaldte KOT cprCPR-numre, som indeholder bogstaver på de første tre pladser efter datodelen af cprCPR-nummeret.  Der er flere måder at beregne eller lave et fiktivt CPR-nummer.

Vejledning:

Nedenfor findes et regneark, som kan bruges til udregning af pseudo-cprCPR-numre der overholder det såkaldte modulo 11 tjek.
Regnearket er baseret på metoder anbefalet af cprCPR-kontoret. Læs evt. mere på https://www.cpr.dk/cpr-systemet/erstatningspersonnummer-i-eksterne-systemer/

...

Når du har et fiktivt cpr-nummer, er der tre to metoder til at oprette brugere på:

  1. Via import fra skolens administrative system (hvis skolen benytter et administrationssystem) - anbefalet.
  2. Brugeren oprettes manuelt enkeltvis via brugeradministrationssiden. Se vejledningen Opret UNI-Login Unilogin via Manuel administration
  3. Med import via regneark. Se vejledningen Administration via regneark


UI Text Box
typenote

Vær særlig opmærksom på levetidspolitikker for UNI-login