Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Der mangler karakterer for en hel klasse, i Optagelse.dk

Løsning

I kan gøre forskellige ting , for at undersøgehvorfor der mangler karakterer på hele klassen

...