Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Problem

Når tidsfristen for karakterindberetning er overskredet, bliver fanebladet uddannelsesparathedsvurderingen låst. Det er herefter ikke muligt at overføre karakterer , hverken automatisk eller ved at indtaste manueltfra Eksamensdatabasen til ansøgningerne.

Løsning

I den situation skal du gøre følgende:

Panel
bgColor#fff
 1. Log ind på Optagelse.dk.
 2. Klik dig ind på en elev, der mangler karakterer.
 3. Åbn fanebladet Underskrifter og bilagfanebladet Studievalgsportfolio
  Undersøg, om du har adgang til knappen Tilføj knappen Vedhæft andre bilag.
  Image Removed
  Image Added

 4. Klik på knappen og vedhæft elevens karakterblad som PDF.


Hvis du ikke har adgang til knappen Tilføj bilag, skal du følge disse trinVedhæft andre bilag, er det fordi du ikke har rollen Vejleder, som er den eneste ud over eleven selv, der kan vedhæfte bilag til en ansøgning.

Hvis du ikke kan få fat i en kollega med rollen Vejleder kan du ved at følge disse trin få rollen. Det forudsætter, at du (eller en kollega) har adgang som Administrator Lokal brugeradministrator.

 1. Klik på Gå til i den sorte bjælke topbjælken på Optagelse.dk. Vælg Administration.
 2. Klik på knappen Medarbejderoversigt.
 3. Klik på medarbejdernes navne én efter én indtil du finder én, som har rettigheden Vejleder.
  Image Removed
 4. Kontakt den medarbejder, der har rettigheden Vejleder, og bed vedkommende om at tilføje bilaget ved at følge trin 1 - 4 i vejledningen ovenfor.
Hvis ingen medarbejdere har rettigheden Vejleder, kan personer med rettigheden Administrator, tildele rettigheden som vejleder. 
 1. eget navn og tildel dig rettigheden Vejleder, klik derefter på Gem.
  Log på Optagelse.dk igen, og så vil det være muligt at vedhæfte bilag på elevernes ansøgninger.

  Image Added