Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

I omtalen af et specifikt uddannelsesudbud på jeres hjemmeside skal der være et dybt link til Adgangskortet på UddannelsesGuiden. Her kan brugeren få et overblik over, hvilke videregående uddannelser en given fagsammensætning giver adgang til. 

Først kan du få en kort introduktion til at bruge Adgangskortet i denne video:

Multimedia
nameIntro til Adgangskortet.mp4
width33%
height33%

Hvis du skal lave dybe links til studieretninger i Adgangskortet, kan du få en kort introduktion til, hvordan du gør i videoen herunder.
Det er relevant for udbud på de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, htx, og hhx).

Multimedia
nameDybe links til studieretninger.mp4
width33%
height33%

Hvis du skal lave dybe links til fagpakker i Adgangskortet, kan du få en kort introduktion til, hvordan du gør i videoen herunder.
Det er relevant for udbud på den 2-årige hf.

MultimedianameDybe links til fagpakker.mp4width33%height33%I august 2020 har UddannelsesGuiden lanceret Adgangskortet i en ny version. Her er det blevet muligt at vælge studieretning på alle de 3-årige gymnasiale uddannelser. Det er vigtigt, at det er disse der tages udgangspunkt i, når I skal lave dybe links fra jeres hjemmeside til Adgangskortet.

I den nye version af Adgangskortet får brugeren hjælp til, at udfylde fag og niveauer så præcist som muligt. Hvis man fx på hhx vælger en studieretning, hvor 2. fremmedsprog ikke er et studieretningsfag, bliver man opfordret til, selv at udfylde sit sprogfag.

Som noget nyt er det også muligt at markere fag, der ikke er adgangsgivende. Det er sket efter ønske fra brugere, vejledere og institutioner, da eleverne ikke selv ved om et fag er adgangsgivende eller ej.

Herunder kan du se en kort videointroduktion til, hvordan du laver dybe links til Adgangskortet. 

View file
nameDybe links i Adgangskortet-1080p-210323.mp4
height250

Nedenfor kan du læse om, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du linker til Adgangskortet fra udbud på henholdsvis stx, htx, hhx og hf:

Udbud fra august 2017 og frem

 • ”Informatik C” kan nu erstatte ”Kommunikation/it” på C-niveau som obligatoriske fag. Der er dog ingen videregående uddannelser, der har disse fag som specifikke adgangskrav på C-niveau. Derfor skal det kun markeres, hvis ”Informatik C” eller ”Kommunikation/it” er et studieretningsfag på enten B eller A-niveau

Udbud fra før august 2017

”Idehistorie” er som default sat til ”Idehistorie B”, da det er blevet obligatorisk fra 2017. Hvis det ikke er et studieretningsfag, skal I aktivt fravælge det
UI Expand
UI Expand
titleSærligt for htx
titleGenerelt for alle gymnasiale uddannelser
 • Det er kun fag, som udgør specifikke adgangskrav på videregående uddannelser, der er med i Adgangskortet. Det betyder, at ikke alle studieretningsfag vises i Adgangskortet. Det er fx tilfældet med faget ”Afsætning A” på hhx samt ”Programmering B” på htx. Det samme gælder en række af de obligatoriske fag, fx ”Teknikfag A” på htx
 • Brugeren skal selv markere deres valgfag for at få det fulde overblik
 • Spansk kan tidligst blive udbudt som fortsættersprog i skoleåret 2020/21. Når der står ”Spansk” i Adgangskortet er det derfor ”Spansk begyndersprog”
For de 3-årige gymnasiale uddannelser

Først vælger du den gymnasiale uddannelse det drejer sig om (stx, htx eller hhx). Herefter vælger du den studieretning, du ønsker linket til.

Uddannelsens fag og niveauer markereres automatisk i Adgangskortet. I dette eksempel sættes biologi til A og Kemi til B, da de er studeretningsfag i den valgte studieretning på stx.

Image Added


Vær opmærksom på, at studieretningerne i Adgangskortet følger de centralt fastlagte studieretninger. Det kan derfor i nogle tilfælde kræve lidt tilpasning af fag og niveauer (f.eks. valg af enten fransk eller spansk), før linket passer til den specifikke studieretning for netop jeres uddannelsessted.

Det er vigtigt, at I vælger den centralt fastlagte studieretning, som jeres udbudte studieretning tager udgangspunkt i, da brugerne ellers vil blive bedt om selv at vælge en studieretning, når de trykker på linket.

Derefter kan I sætte præcis de fag, der er gældende I jeres udbudte version af studieretningen. Det afspejles nemlig også i url’en hvis der manuelt tilføjes fag eller niveauer. I dette eksempel fremgår det af url’en at Fransk begyndersprog er markeret på hhx studieretning International økonomi A, Spansk/Fransk A

Image Added

Image Added


Når alle fag og niveauer er som ønsket, kopieres url’en der er unik for de valg, der er foretaget og indsættes på jeres egen hjemmeside.

UI Expand
titleSærligt for hhx
Udbud fra august 2017
og
frem
 • Studieretninger med en stærk sprogprofil (3. eller 4. fremmedsprog) kan afslutte matematik på C-niveau. I disse tilfælde skal I aktivt ændre det fra B til C, da det som default står som B-niveau
 • stx

  Brugeren skal selv markere

  deres

  sit valg af 2. fremmedsprog, hvis det ikke er et af studieretningsfagene

  Udbud fra før august 2017

  • Husk at markere det rigtige niveau for matematik. Det er som default sat til ”Matematik B”
  • Faget ”Samtidshistorie” er placeret under kategorien ”Vælg andre adgangsgivende fag”, da det med den nye gymnasiereform ikke længere er et fag på hhx. Det er vigtigt, at I aktivt markerer niveauet for ”Samtidshistorie” og fravælger ”Historie B”
  UI Expand
  titleSærligt for stx

  Udbud fra august 2017 og frem

  . De vil blive gjort opmærksom på det, når de har valgt studieretning

  Studieretninger med en stærk sprogprofil (3. eller 4. fremmedsprog) kan afslutte matematik på C-niveau.

  I disse tilfælde skal I aktivt

  Det bliver brugeren gjort opmærksom på, men I kan som skole også vælge aktivt at ændre det fra B til C, da det som default står som B-

  niveau
 • Brugeren skal selv markere deres valg af 2. fremmedsprog, hvis det ikke er et af studieretningsfagene
 • Udbud fra før august 2017

  Husk at markere det rigtige

  niveau

  for matematik. Det er som default sat til ”Matematik B”

  Udbud fra august 2017 og frem

  UI Expand
  titleSærligt for hf
  Hf

  Hf kan i Adgangskortet markeres både med eller uden overbygning. Hvis det er en 2-årig hf med en ordinær fagpakke, kan I udfylde fagpakkespecifikke fag. Det kunne f.eks. være psykologi C og biologi B.

  Hvis den 2-årig hf er med udvidet fagpakke, er det vigtigt, at I

  vælger ”nej” til udvidet fagpakke. I skal kun vælge ”ja”, hvis eleven når at få den udvidede fagpakke/overbygning i løbet af de 2 år

  Udbud fra før august 2017

  Der skal vælges ”ja” til udvidet fagpakke, da en hf, der er startet før august 2017, er adgangsgivende til universitetsuddannelser

  markerer ✔ øverst ved Hf med overbygning, sættes ingen fag automatisk i Adgangskortet, hvis hf med overbygning vælge, men det er muligt at udfylde fagpakke-specifikke fag.