Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

source

String

1

Angiver importkilden for den pågældende person. Refererer til Source i ImportSource.

LocalPersonId
(FM)

String

0-1

Den lokale identifikation af personen i institutionens kildesystem. Findes ikke i gamle importer.

UNILogin

UNILogin

1

Unilogin-oplysninger.

Person

Person

0-1

Personoplysninger

Student

Student

0-1

Elevoplysninger om personen

Employee

Employee

0-1

Læreroplysninger om personen

ExternExtern0-1Ikke-ansat person

Employee

Felt

Type

Antal

Beskrivelse

RoleEnum1-nDen ansattes roller: "Lærer", "Pædagog", "Vikar", "Leder", "Ledelse", "TAP", "Konsulent"

ShortName

String

0-1

Initialer

Occupation

String

0-1

Stilling

Location

String

0-1

Afdeling, bygning eller værelsesnummer på efterskoler.

GroupId

String

0-n

De grupper medarbejderen er tilknyttet. Feltet indeholder gruppernes unikke id på institutionen.

...