Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Note
titleUnisync udfases med udgangen af 2020

Unisync udfases med udgangen af 2020. Læs mere om Unisync udfasningen.

Info
Webservice-træk af brugeroplysninger (ws04) kan med fordel erstattes af BPI-webservices via ws17/wsiEKSPORT. I så fald faktureres kun for passwordsynkronisering (ADP, ws99).

...