Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SkoleKom forbinder det lokale med det nationale.

SkoleKom er lærernes professionelle, nationale netværk og mange institutioners e-mail og kalender-system. I de nationale konferencer udveksler tusindvis af lærere ideer, konkrete erfaringer, og materialer til brug for undervisningen. Med SkoleKom kan den enkelte institution ligeledes oprette lukkede konferencer for større eller mindre grupper af udvalgte deltagere.


Supportomfang

Der gives support på:

  • Almindelig brug af SkoleKom
  • Konferenceoprettelser
  • SkoleKom-programmet FirstClass: Opsætning, brugerfladen og andre tekniske spørgsmål
  • Andre tekniske spørgsmål i forbindelse med SkoleKom.

Vi anbefaler, at du bruger SkoleKoms supportforum for hurtig hjælp via bruger-til-bruger-hjælp.

Gå til SkoleKoms supportforum (kræver UNI•Login)