Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Én fælles indgang til webservices hos Styrelsen for It og Læring

Integrationsplatformen har til formål at understøtte en sikker, ensartet og effektiv system-til-system kommunikation med STILs systemer.

Nyheder

Optagelse.dk: CompetenciesService forventes udstillet på IP-Ung i 2. halvår 2019.

XPRS: XPRS-webservices forventes udstillet på IP-Ung i første del af 2. halvår 2019.

Integrationsplatformen præsenteres på AMU-leverandørmøde mandag den 27. maj ved STIL i København.

Bevisdata: Ny indberetningsservice til AMU-området er under intern test i STIL

Efteruddannelse.dk: Fejl i HTTP headerens Content Type er nu rettet

Datavarehus: Ny indberetningsservice til FGU-området er nu testet internt i STIL og godkendt til anvendelse for systemleverandører på STILs testmiljø

Ungedatabasen: Ny indberetningsservice til FGU-området er under intern test i STIL

Driftsinformation

STYRELSEN FOR IT OG LÆRING

IP-UNG
DRIFTSINFORMATION

Aktuelle driftsmeddelelser, servicevinduer, m.v. udmeldes via STILs officielle Driftsinfo

Gå til Driftsinfo - klik her

På Driftsinfo

.

På Driftsinfo finder du driftsmeddelelser for mange af STILs tjenester.
Du kan selv melde dig til besked-servicen for de tjenester, som du ønsker at modtage driftsbeskeder for. Du vælger selv, om du ønsker at modtage driftsmeddelelser på sms og/eller mail.

Gå til Driftsinfo - klik her

TILSLUTNING

Tilslutning er STILs nye selvbetjeningssystem for oprettelse, administration og vedligehold af tilslutninger til STILs services og dataadgange mellem institutioner og udbydere.

For at få adgang til tilslutning.stil.dk skal du på din NemID medarbejdersignatur have rettighed til at logge ind på tilslutning.stil.dk. Har du ikke en NemID medarbejdersignatur, skal du anskaffe dig en. Kontakt din NemLog-in brugeradministrator.

Gå til Tilslutning - klik herKLIENTEKSEMPLER

UI Tabs
UI Tab
titleOM KLIENTEKSEMPLER

Anvendelsen af klienteksemplerne forudsætter, at kaldet kommer fra en IP-adresse som er whitelistet hos STIL. Hvis du har brug for hjælp til whitelisting, kan du finde hjælp på denne side.

UI Tab
title.NET

View file
namehelloworldclient.zip
height150

UI Expand
titleVEJLEDNING
UI Steps
UI Step

Download klienten

UI Step

Læs denne brugervejledning

View file
nameC0200 - Brugervejledning Integrationsplatformen IP-Ung_v1.1.pdf
height150
UI Step

Du kan nu kalde webservicen HelloWorld på IP-Ung

UI Tab
titleSOAPUI

View file
namehelloworld_soap_ui.zip
height150

UI Expand
titleVEJLEDNING
UI Steps
UI Step

Download SoapUI-projektet

UI Step

Åbn SoapUI-projektet

UI Step

Indlæs den medfølgende test-funktionssignatur (PW: Test1234) under Keystores

Test-funktionssignaturen er downloadet fra følgende side:

https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/nemid-tjenesteudbyder/NemID-tjenesteudbyderpakken/Pages/OCES-II-certifikat-eksempler.aspx

UI Step

Tilpas ’Signature’-opsætningen under Outgoing WS-Security Configurations

UI Step

Du kan nu kalde webservicen HelloWorld på IP-Ung

OVERSIGT OVER ELEMENTER

UI Tabs
UI Tab
titleOM ELEMENTER

Her kan du finde en oversigt over IP-Ung specifikke elementer.

UI Tab
titleMODTAGER
FeltnavnIndholdTypeBegrænsning
ModtagerSystemIDEn tekststreng der identificerer det kaldende system

RestrictedString

[0-9a-zA-Z_\-]+

ModtagerTransaktionsID

En tekststreng der unikt identificerer det enkelte kald, f.eks. en GUID/UUID

RestrictedString

[0-9a-zA-Z_\-]+

Code Block
languagexml
themeEclipse
titleEksempel
<v1:Modtager>
  <v1:ModtagerSystemID>Studiesys</v1:ModtagerSystemID>
  <v1:ModtagerSystemTransaktionsID>5aff5c8a-dcb4-45d1-897f-decf918c6dd7</v1:ModtagerSystemTransaktionsID>
</v1:Modtager>
UI Tab
titleIDENTIFIER
FeltnavnIndholdTypeBegrænsning
SystemNameEn tekststreng der identificerer det kaldende system

RestrictedString

Maks længde: 100

Pattern: [\w\- ]+

SystemTransactionID

En tekststreng der unikt identificerer det enkelte kald, f.eks. en GUID/UUID

RestrictedString


Maks længde: 100

Pattern: [\w\- ]+

Code Block
languagexml
themeEclipse
titleEksempel
<v1:Identifier>
  <v1:SystemName>Studiesys</v1:SystemName>
  <v1:SystemTransactionID>5aff5c8a-dcb4-45d1-897f-decf918c6dd7</v1:SystemTransactionID>
</v1:Identifier>
UI Tab
titleXPRS-CREDENTIALS

Sådan anskaffes XPRS-credentials til brug for test:

Sådan anskaffes XPRS-credentials til brug for produktion:

 • Credentials udleveres af den enkelte institution
FeltnavnIndholdTypeBegrænsning
XPRS-usernameInstitutionens XPRS-username

String

Maks længde: 50
XPRS-password

Institutionens XPRS-password

String

Maks længde: 20

Code Block
languagexml
themeEclipse
titleEksempel
<v1:XPRS-credentials>
  <v1:XPRS-username>123456</v1:XPRS-username>
  <v1:XPRS-password>Hjker8K4</v1:XPRS-password>
</v1:XPRS-credentials>

Content Layout Macro

...