Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Studentereksamensbevis 

Udfyldte felter / Ansøgning

stx

hhx

htx

hf

2-årig stx

International

eud 

GF1

eud

GF2

eud

GF+

GF1
eux tilbydes

Gf2
eux obligatorisk

GF2
online 

sms-ansøger uden cpr 

(eud GF2)

hhx slettet 

FGU (i skole)STUArbejde Ophold i udlandetAnden aktivitetFGU (udenfor skole)         

STX, 1 prio, naesteSkoleAar, KTF

EUD, 2 prio, naesteSkoleAar, KTF

EUD, 1 prio, naesteSkoleAar, Gennemført

STX, 2 prio, naesteSkoleAar, Gennemført

EUD, 1 prio, naesteSkoleAar, Slettet

EUD, 1 prio, naesteSkoleAar, Afvist

STX, 2 prio, naesteSkoleAar, IkkeAfvist

STX, 1 prio, naesteSkoleAar, Gennemført

Institutionsnavn  (Undervisningsinstitution)

TEST 1 HANDEL 

TEST 1 HANDEL 

TEST 1 HANDEL 

TEST 1 HANDEL 

TEST 1 HANDEL

TEST 1 HANDEL 

Next Uddannelse Nørrebro

Next Uddannelse Ishøj

Next Uddannelse Nørrebro

Next Uddannelse Nørrebro

Next Uddannelse Ishøj

Next Uddannelse Ishøj

Next Uddannelse Ishøj

TEST 1 HANDEL 

TEST 2 TEKNIKTEST 2 TEKNIKTEST 2 TEKNIKTEST 2 TEKNIKTEST 2 TEKNIKTEST 2 TEKNIKTEST 1 HANDEL TEST 1 HANDEL TEST 1 HANDEL TEST 1 HANDEL TEST 1 HANDEL TEST 1 HANDEL TEST 1 HANDEL TEST 1 HANDEL 

Ejer institution

961850

961850

961850

961850

961850

961850

999903

999903

999903

999903

999903

999903

999903

961850

101000101000101000101000101000101000961850961850961850961850961850961850961850961850

Undervisningsinstitution

961850

961850

961850

961850

961850

961850

999905

999904

999905

999904

999904

999904

999904

961850

961851961851961851961851961851961851961850961850961850961850961850961850961850961850

Ansøgningsinstitution

961850

961850

961850

961850

961850

961850

999905

999904

999905

999904

999904

999904

999904

961850

961851961851961851961851961851961851961850961850961850961850961850961850961850961850

Ansøger: Navn og Cpr

Test person 
1511980123

Test person 1511980077

Test person 1511980077

Test person  1511980085

Test person  1511980085

Test person
1511980093

Test person u. 18 0111064008

Test person  1511980107

Test person 1511980107

Test person 1511980107

Test person  1511980115

Test person u. 18  0111064008

Test person u. cpr 

Test person  1511980123

Ansøger1 u 18

1602075067

Ansøger2 u 18 1704076548

Ansøger1 u 18

1602075067
Ansøger3 u 18 1602075067Ansøger3 u 18 1602075067OOS ansøger u 25 0201993148Test Person 1501985126Test Person 1501985126Test Person 1502985522Test Person 1502985522Test Person 1503984433Test Person 1504984321Test Person 1504984321Test Person 1505986789

ForældreMyndighedEt id og cpr62 / 0404801234

62 / 040480123470 / 0404811234

71 / 0404821234

70 / 0404811234

72 / 040483123472 / 0404831234
BopælslandSverige 


Ansøger: RettidigTrueFalseFalseTrueTrue NullNullNullNullNullNullNullFalseTrue

AnsøgningsId

77

101

86

79

84

80

75

78

83

85

76

82

100

93

102103104105106107120121122123124125126127

NavneOgAdresseBeskyttelseJa

Ja

Nuværende skole

999999

999999

999999

999999

999999

999999

999999

999999

999999

999999

999999

999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999

Klassetrin

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

99991010
99999999

Klassebetegnelse

b

a

a

b

b

c

c
a

ca
abb
dddddddd

AnsoegningType

99

99

99

99

99

99

99

999999

99

99

9999999999999999199991999911

EksternStatus SA (Bliver sat automatisk af systemet)

TilBehandling

TilBehandling

TilBehandling

TilBehandling

TilBehandling

TilBehandling

TilBehandling

TilBehandlingTilBehandlingTilBehandling

TilBehandling

TilBehandling

TilBehandlingSlettetTilBehandlingTilBehandlingIkkeAktuelTilBehandlingIkkeAktuelTilBehandlingAfventerFordelingSkalIkkeVisesTilBehandlingSkalIkkeVisesSlettetVideresendtTildeltTildelt

EksternStatus KUI (Bliver sat automatisk af systemet)

TilBehandling

TilBehandling

TilBehandling

TilBehandling

TilBehandling

TilBehandling

TilBehandling

TilBehandlingTilBehandlingTilBehandling

TilBehandling

TilBehandling

TilBehandlingSlettetTilBehandlingTilBehandlingTilBehandlingTilBehandlingTilBehandlingTilBehandlingAfventerFordelingTilBehandlingTilBehandlingTildeltSlettetVideresendtTildeltTildelt

Prioritet

1

1

1

1

1

1

1

111

1

1

1011212112121121
ForrangId, ForrangNavn, Status

2, Handicap (hensyn til tilgængelighed), Godkendt (10)

3, Kommunal eliteidræt, Godkendt (10)

31, Klasser for elever med særlige behov (f.eks. ordblindhed), AfventerBehandling (0)

2, Handicap (hensyn til tilgængelighed), Godkendt (10)

3, Kommunal eliteidræt, Godkendt (10)

31, Klasser for elever med særlige behov (f.eks. ordblindhed), Afvist (99)

2, Handicap (hensyn til tilgængelighed), Godkendt (10)

3, Kommunal eliteidræt, Godkendt (10)

1, 20+ til VUC, Godkendt (10)

2, Handicap (hensyn til tilgængelighed), Godkendt (10)

3, Kommunal eliteidræt, Godkendt (10)

SPSBehovJaNejNejNejNejNejNejJaNejNejNejNejNej
JaNej


NejNejNejNejNejNejNejNejNej
Videresendt
AfvistGrund: ManglendePlads

AfvistAf: Jacob

AfvistDen: 1676369828

AfvistGrund: ManglendePlads

AfvistAf: Jacob

AfvistDen: 1676369828


Udbudsdata 

UddannelsesUdbudId

999980

999991

999982

999983

999984

999985

999987

999988

999989

999995

999994

999993

999988


999974999975999976999977999978999979999901999902999902999901999902999902999901999901

SkoleAar

2022/2023

2022/2023

2022/2023

2022/2023

2022/2023

2022/2023

2022/2023

2022/2023

2022/2023

2022/2023

2022/2023

2022/2023

2022/2023

2022/20232023/20242023/20242023/20242023/20242023/20242022/2023NaesteSkoleAarNaesteSkoleAarNaesteSkoleAarNaesteSkoleAarNaesteSkoleAarNaesteSkoleAarNaesteSkoleAarNaesteSkoleAar

KunstneriskFag1 

Dramatik C

Dramatik CDramatik C
Dramatik CDramatik C

Dramatik CDramatik C

KunstneriskFag2 
Mediefag CFremmedSprog 

Fransk beg. ASpansk A

Fransk forts. B


Fransk beg. A
Fransk beg. AFransk beg. A

Fransk beg. AFransk beg. A

StudieretningsFag 

Samfundsfag A + Engelsk A
Hovedomraade 


DFB

OnlineForloeb 
JaEuxTilbydes  


Ja

EuxObligatorisk Ja
EuxValgt
Ja

FagRetning NEXT health & business :GF1
GF+: NEXT Media & DesignEUX Business

StudieretningTilbudsfagAndreFagBevis manuel 
TestBevisLille.pdf
TestBevisLille.pdf


TestBevisLille.pdfBevis automatisk
(pdf og XML)Ja

Studentereksamensbevis

Karakteroversigt

Ja

Studentereksamensbevis

Karakteroversigt 

Ja

Studentereksamensbevis 

KarakteroversigtBilag manuelTestBilagLille.pngTestBilagLille.png

TestBilagLille.png

TestBilagLille.pngFørste UPVVurderingsdato1655485483165548548316554854831655485483
16554854831655485483165548548316554854831655485483165548548316554854830


VurderingIkkeVurderetParatIkkeVurderetParatIkkeVurderetParatIkkeIndberettet
IkkeVurderetParatIkkeIndberettetIkkeIndberettetIkkeIndberettetIkkeIndberettetIkkeIndberettetIkkeIndberettetIkkeIndberettet


KarakterGennemsnit6.46.46.46.4
6.4

KarakterGennemsnitDansk

4.04.04.04.04.04.0KarakterGennemsnitMatematik

2.22.22.22.22.22.2IngenStandpunktsKaraktererfalsefalsefalsefalse
falsefalsefalsefalsefalsefalsefalseAfgivendeInstitutionStarter skolen (999999)Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)
Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)KuiInstitutionAfsluttende UPVVurderingsdato1655485483165548548316554854831655485483
16554854831655485483165548548316554854831655485483165548548316554854830


VurderingVurderetParatVurderetParatVurderetParatIkkeIndberettet
VurderetParatIkkeIndberettetIkkeIndberettetIkkeIndberettetIkkeIndberettetIkkeIndberettetIkkeIndberettetIkkeIndberettet


KarakterGennemsnit10.010.010.010.0
10.0

KarakterGennemsnitDansk

8.08.08.08.08.08.0KarakterGennemsnitMatematik

9.29.29.29.29.29.2IngenStandpunktsKaraktererfalsefalsefalsefalse
falsefalsefalsefalsefalsefalsefalseAfgivendeInstitutionStarter skolen (999999)Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)
Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)Starter skolen (999999)KuiInstitutionKommentarVed ansøger med manglende cpr sender vi cpr_uuid'et ud som <ns2:cpr_uuid>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ns2:cpr_uuid>.Ansøgningen er slettet af ansøger efter den er sendt til institutionen. 

...