Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tilmelding til RSS-feed

Søg i karakterdatabasen 

Livesearch
labelskdb
 

Informationerne på denne side retter sig mod systemleverandører på grundskoleområdet. 

...

I skrivende stund er datamodellen og modulet til kvalitetssikring af indberettede data under udvikling. Der vil blive publiceret materiale om webservices, datamodel m.v. på viden.stil.dk, efterhånden som dette foreligger. Det første materiale forventes publiceret sidst i marts.

Tilmelding til RSS-feed

Indhold

Page Tree
root@self
startDepth2
sortnatural

...