Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt

Denne vejledning viser, hvordan man kan tilknytte en elev til en institution, hvis man ikke har mulighed for at udføre denne opgave via skolens administrationssystem som normalt.

UI Text Box
typewarning

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nedenstående vejledning kun gælder, hvis skolen ikke i forvejen bruger et andet administrativt system. Hvis skolen bruger et andet system, skal eleven indtastes der i.


  1. Log på https://ba.emu.dk
  2. Vælg menupunktet ’Manuel administration’ > ’Tilknyt med CPR’
  3. Indtast CPR på brugerenog tryk på knappen ’>>’(gå til 4 eller 5).


  4. Findes brugeren: Vælg ’Brugertype’, vælg/indtast klasse og tryk’Tilknyt’.


  5. Findes brugeren ikke: Indtast brugerens UNI•Login brugerID og tryk på knappen ’>>’.


  6. Vælg ’Brugertype’, vælg/indtast klasse og tryk ’Identificer’.

Relaterede artikler

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesSUPPORT2017
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "unilogin" and type = "page" and space = "SUP"
labelsunilogin

Page properties
hiddentrue
Relaterede artikler